Home

Concepts voor Development

Is in maart 2013 opgericht vanuit de wens bij het ontwikkelen van mensen en organisaties meer aandacht te geven aan de context.

cropped-Flying-pins.jpg

Om verandering in gang te zetten is er namelijk vaak meer nodig dan op het eerste gezicht lijkt. Goed kijken naar de setting waarbinnen de vraag speelt, kan betere & meer structurele oplossingen opleveren.
Eerst uitzoomen, dan pas inzoomen, is daarmee een belangrijke kernwaarde van C>D.

Oprichter: Esther Schmal

Esther Schmal is de oprichter van Concepts voor Development.

ES deelZij kijkt graag naar het grotere verband en de ‘waarom-vraag’, wat niet verbazingwekkend is vanuit haar achtergrond als politicoloog en haar werkervaring in het HR-vak. Haar toegevoegde waarde zit in de combinatie van denkkracht met een pragmatische houding.

Esther zet zich graag in om organisatievraagstukken op te lossen en tegelijkertijd mensen te helpen in hun ontwikkeling. Zij verdiept zich daarbij in het perspectief van de opdrachtgever. Haar systemische kijk helpt daarbij om een onderscheid te maken tussen persoon-gerelateerde ontwikkelpunten en de dynamiek van het werk en de organisatie.

Niet alleen meedenken in wat op welke manier verbeterd kan worden, ook bij de daadwerkelijke implementatie kan zij ondersteunen, getuige haar management ervaring.

Sinds 1994 heeft Esther projecten voor hightech en innovatieve organisaties ontworpen en uitgevoerd. Sinds 1998 vanuit de Brainport Regio Eindhoven.

Lees meer over wat we voor wie bieden, onze aanpak en met welke partners we samenwerken.